The Webaddis Post
ፎርብስ 5 ቀዳሚ የኢትዮጵያ ቢሊየነሮችን ይፋ አደረገ

ፎርብስ 5 ቀዳሚ የኢትዮጵያ ቢሊየነሮችን ይፋ አደረገ

በየአመቱ የዓለም ባለፀጎችን የሃብት መጠን በማጥናት ደረጃቸውን ይፋ የሚያደርገው ፎርብስ መፅሄት  ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ 5 የኢትዮጵያ ቢሊየነሮችን የሃብት መጠንና ደረጃ ከተሰማሩባቸው የንግድ ዘርፎች ጋር አወጣ ፡፡ በዚህም መሠረት ከ5ቱ ኢትዮጵያ ቁንጮ ባለሃብቶች መካከል በቅባት እህሎች ንግድ ላይ የተሠማሩት አቶ በላይነህ…

ዘመናዊ የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀፎዎች ምዝገባ አሠራር ሥርዓት በሥራ ላይ ዋለ

ዘመናዊ የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀፎዎች ምዝገባ አሠራር ሥርዓት በሥራ ላይ ዋለ

ኢትዮ ቴሌኮምና የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተንቀሳቃሽ ስልክ ቀፎዎችን ምዝገባ ለማከናወን የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት በሥራ ላይ እንዲውል አደረጉ፡፡ እስከአሁን ደንበኞች እየተጠቀሙባቸው የሚገኙ የሞባይል አገልግሎት መጠቀሚያ ቀፎዎች በሲስተም ላይ ተመዝግበዋል አገልግሎቱንም መጠቀም ይችላሉ፡፡ ነገር ግን በደንበኞች እጅ የሚገኙ…